مطالب توسط پیام نادری

چگونه تراکت بنویسیم تا مشتری جذب کنیم ؟

چگونه تراکت بنویسیم تا مشتری جذب کنیم و به آن ها بفروشیم ؟ آخرین باری که اقدام به نوشتن تراکت و پخش کردن آن کردی را به یاد داری ؟ از تو می خواهم آخرین دفعه ای که تراکت تبلیغاتی نوشتی را به یاد بیاوری ؟ لطفا به یاد بیاور که تراکت را چگونه نوشتی […]